วันที่ 2 มีนาคม 2566  นายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ  ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ สงขลา ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ คอกเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ตำบลบ่อดาน และสนามชนโค อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

images/stories/pappvlo_sgk/2566/mar/2st/2.jpg