3

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ รักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้นพร้อมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเกษตรกร  ม.3 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา