วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา09:00 -16.00 น. นายคณิต ชาระ รักษาการปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข แมว ของประชาชน และสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา