วันที่ 13 มกราคม 2565  นายคณิต ชาระ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ เจาะเลือดแพะ เพื่อส่งเซรั่มตรวจโรคบรูเซลโลซิสในแพะของเกษตรกร จำนวน 56 ตัวอย่าง ณ  หมู่ 5 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และเจาะเลือดไก่ เพื่อส่งตรวจวัดระดับวัคซีนนิวคาสเซิลในไก่ ของเกษตรกร หมู่ 8 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา