วันที่ 13 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ โดยนายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ให้คำแนะนำการเลี้ยงแพะ แก่เกษตรกร ม.1 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา