วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ โดยนายวิวัฒน์ เชื้อเมืองพาน สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบ ป้องกันโรคสัตว์ ของเกษตรกร พร้อมมอบมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรนำไปดูแลสุขภาพสัตว์ต่อไป ณ  หมู่4 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา