วันที่  25 เมษายน  2562  เวลา  09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้บริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์ ยาถ่ายพยาธิ และวิตามิน ร่วมกับอำเภอสทิงพระ ภายใตโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดใหม่  หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  แจกเอกสารเผยแพร่ จำนวน   37  ฉบับ ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  42 ขวด โค  68 ตัว วิตามินชนิดผง จำนวน  19 ซอง วิตามินชนิดน้ำ จำนวน 38 ขวด แร่ธาตุก้อน จำนวน 24 ก้อน มีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 50 ราย