วันที่  15 มีนาคม  2562  เวลา  08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง ปฏิบัติงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ วัดบ่อแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ทำหมันสุนัขเพศเมีย จำนวน  27 ตัว สุนัขเพศผู้ จำนวน  3  ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขไม่มีเจ้าของ  จำนวน 31 ตัว แมว  4  ตัว