วันที่  25 กุมภาพันธ์  2562  เวลา  08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ เจาะเลือดแพะ เก็บตัวอย่างซีรั่ม เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ ในฟาร์มแพะของเกษตรกรรายย่อย  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยได้เก็บซีรั่มในแพะ ของเกษตรกร จำนวน  4  ฟาร์ม  เก็บซีรั่มแพะ จำนวน 55 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงแพะ  ให้บริการฉีดยาถ่ายพยาธิ  ฉีดยาบำรุง และแจกแร่ธาตุก้อน