วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ เจาะเลือดแพะ เก็บตัวอย่างซีรั่ม เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ ในฟาร์มแพะของเกษตรกรรายย่อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยได้เก็บซีรั่มในแพะ ของเกษตรกร จำนวน  4  ฟาร์ม  เก็บซีรั่มแพะ จำนวน 95 ตัว พร้อมให้บริการ ฉีดยาถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุง และแจกแร่ธาตุก้อน ให้กับฟาร์มแพะ