วันที่  15 กุมภาพันธ์  2562  เวลา  08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างซีรั่ม เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ และตรวจสอบวัณโรคในกระบือของเกษตรกรรายย่อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยได้สุ่มตรวจในกระบือของเกษตรกร จำนวน 2 ราย กระบือ จำนวน 14 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซติซีเมีย ฉีดยาถ่ายพยาธิ และฉีดยาบำรุง ให้กับกระบือ