วันที่  14 กุมภาพันธ์  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ  เก็บตัวอย่างซีรั่มแพะ  เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยเจาะเลือดแพะในฟาร์มของเกษตรกร  3 ฟาร์ม ตัวอย่างซี่รัมแพะ  84 ตัวอย่าง  ฉีดยาบำรุงและฉีดยาถ่ายพยาธิแพะ  84 ตัว แจกอาหารแร่ธาตุ  20 กิโลกรัม