วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะเลือดไก่เนื้อ ในฟาร์มมาตรฐาน จำนวน 3 ฟาร์ม เก็บตัวอย่าง Serum จำนวน 30 ตัวอย่าง ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่หลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 1/2562