วันที่  27 พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ออกให้บริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์  แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ  และวิตามิน   ร่วมกับอำเภอสทิงพระตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดบ่อแดง  หมู่ที่  3 ตำบลบ่อแดง  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา แจกเอกสารเผยแพร่  จำนวน  19  ฉบับ  ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  17 ขวด โค  59 ตัว วิตามินชนิดผง จำนวน  17  ซอง  มีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 21 ราย