วันที่ 31 ตุลาคม  2561  เวลา  09.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ  ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโคกโพธิ์  หมู่ที่  7 ตำบลคลองรี  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โดยให้บริการแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอัฟริกันสวายฟีเวอร์  แจกเอกสารด้านการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ  ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ  และวิตามิน  มีเกษตรกรมารับบริการจำนวน  31 ราย  แจกเอกสาร จำนวน  35  ฉบับ   ยาถ่ายพยาธิโค จำนวน  36 ขวด โค  157 ตัว  ยาปฏิชีวนะ-ละลายและวิตามิน จำนวน  45  ซอง  สุกร 270 ตัว ไก่พื้นเมือง 575 ตัว เป็ด  19  ตัว