วันที่  7 สิงหาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข-แมว ไม่มีเจ้าของ ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมวจรจัด จำนวน  13 ตัว แมว 6 ตัว สุนัข 7 ตัว ทำหมันจำนวน 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 4 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว