วันที่ 20 มิถุนายน  2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ออกหน่วยให้บริการเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 66 คน แจกยาถ่ายพยาธิโค จำนวน 72 ขวด ยาปฏิชีวนะละลายสำหรับสัตว์ปีก จำนวน 58 ซอง