วันที่  14 มิถุนายน  2561  เวลา  09.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ให้บริการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร ในพื้นที่ ตำบลกระดังงา ตำบลดีหลวง ตำบลคลองรี และตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขา จำนวน 4 ฟาร์ม รวม 20 ตัวอย่าง  ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดง