วันที่ 6 ธันวาคม 2560 อาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์กิตติศักดิ์ เสนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และเจ้าหน้าที่ นำหญ้าแห้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมูที่ 1 ตำบลคูขุด จำนวน 1000 กก. หมู่ที่ 9 ตำบลคลองรี จำนวน 2000 กก. อ.สทิงพระ จ.สงขลา