วันที่ 3 ธันวาคม 2560  นายอาคม ทองจินดา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจสภาพความเป็นอยู่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ริมทะเลสาบได้แก่  ตำบลคลองรี คูขุด ท่าหิน เกษตรกรได้นำโคมาอยู่ในเต็นท์บนถนน ตัดหญ้าในน้ำให้กินสลับกับลูกตาลสับ