วันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลพะวง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดเก่า  บ้านน้ำกระจาย  ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา