วันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด ให้แก่ประชาชนที่เลี้ยงสุนัข-แมว ม.6-8 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา