วันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานปศุัสัตว์อำเภอเมือง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา