วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2560 นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านด่าน ม.5 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา การบริการด้านปศุสัตว์จัดให้มีกิจกรรมแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ มีเกษตรกรเข้ารับบริการ 43 ราย