วันที่ 27  มกราคม 2560 นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการด้านปศุสัตว์ โครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดห้วยขัน ม.4 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา การบริการด้านปศุสัตว์จัดให้มีกิจกรรมแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์