วันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ออกหน่วยจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน เพื่อรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค