วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ร้อยตำรวจโทโกวิทย์ รัชนียะ นายก อบต.เกาะยอ และ นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ตัวแทน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1, 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหาที่อยู่ใหม่ให้สุนัข ณ วัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา รวมทั้งสิ้น 47 ตัว