วันที่ 27 กันยายน 2565 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการทำหมันสุนัข เพื่อควบคุมการขยายพันธ์ุจำนวนสุนัข และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา