วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อและทำลายเชื้อโรค ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2 และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 ใน กลุ่มเลี้ยงโคแบบผสมประสานฯ หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว และกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี บ้านสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา