1

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายไชยา ปัญญามงคล  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลาติดตามงานผสมเทียมร่วมกับ นายวิวัฒน์ บุญเลิศ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้บริการผสมเทียมโค ของเกษตรกร 2 ราย โค 2 ตัว