วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ติดตามโครงการธนาคาร โค-กระบือ ตามพระราชดำริ ปี 2563  เพื่อตรวจท้องโค จำนวน 6 ราย ตรวจสุขภาพโค ของโครงการทั้งหมด 6 ตัว โคสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง