วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2564 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และผู้ใหญ่บ้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (ปากและเท้าเปื่อย ) ณ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตรกร 72 ราย โค 438 ตัว ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี