วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 09.00 – 12.00 น. นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนักบ้าในชุมชน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวนสุนัขทั้งหมด 125 ตัว และแมว 28 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 153 ตัว ทั้งนี้ประชาชน
ในพื้นที่ดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือโดยการนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันเป็นอย่างดี