วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (ปากและเท้าเปื่อย ) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตกร 50 ราย จำนวนสัตว์ 336 ตัว ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร  และผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี