วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายไชยา ปัญญามงตล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามรพระราชดำริ  พร้อมมอบ เวชภัณฑ์ ยาปฏิชีวนะ แร่ธาตุก้อน และได้ตรวจสุขภาพโคของเกษตรกร ณ ม.2 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา