วันที่ 20 มกราคม 2564 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารโค- กระบือ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลพะวง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแต้ว และหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ได้รับโคในโครงการจำนวนทั้งหมด 7 ราย จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่าโคทั้งหมดมีสุขภาพที่ดี