วันนี้ 7 มกราคม 2564 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ประจำรอบรณรงค์ 1/2564 พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวนโค 6 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี