วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และเยี่ยมชมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ณ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านชุมพอ ม.3 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีผู้ร่วมประชุม 59 คน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากประธานกลุ่มเกษตรกร เป็นอย่างดี