วันที่  6 พฤษภาคม  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ให้บริการผสมเทียมโค  เกษตรกร 2 ราย และติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียม 3 ราย ในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา