วันที่ 21 พฤษภาคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  เจาะเลือดแพะสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา ในแพะ แกะ ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตรกร 2 ราย 33 ตัวอย่าง