วันที่ 17 เมษายน 2563  นายไชยา ปัญญามงคล  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลทุ่งหวัง  เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค – กระบือ ปี 2563  และวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด  ในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง  ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งหวัง  ได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่เป็นอย่างดี