วันที่ 3 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสุนัขในพื้นที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่สามารถสรุปโดยแน่ชัดได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงได้เสนอแนวทางให้เคลื่อนย้ายสุนัขออกจากพื้นที่สนามกีฬาติณสูลานนท์