วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมนายสัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซีรั่มม้า จำนวน 16 ตัวอย่าง เพื่อนำไปทดสอบโรค ตามโครงการสร้างสถานภาพปลอดโรค EIA และโรค Dourine ในม้าต่อไป