วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ด่านกักสัตว์สงขลา ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสนามชนไก่ ของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดโรงเรือนให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป