วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นำโดยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ด่านกักกันสัตว์สงขลา และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์บ้านหมายิ้ม ตรวจสอบ และนำสุนัขสุขภาพอ่อนแอ ที่อยู่ภายในบ้านโดยไม่มีผู้อาศัยดูแล ไปไว้ให้อยู่ในความดูและขององค์กรจัดสวัสดิภาพบ้านหมายิ้ม และฟื้นฟูสุขภาพที่คลินิกและโรงพยาบาลรักษาสัตว์ต่อไป