วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร โดยใช้น้ำเชื้อของกรมปศุสัตว์ณ บ้านพรุจา ม.7 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา