วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมแม่โคของเกษตรกร ตำบลเขาแดง และตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  พร้อมติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมทีผ่านมา ซึ่งเป็นโคเพศผู้ จำนวน 1 ตัว