วันที่ 11 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน หมู่ที่ 2 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  14 ตัว พร้อมอธิบายการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อป้องกันและดูแลสัตว์ในฟาร์มไม่ให้เกิดโรคระบาด