วันที่ 12 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย บริการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกไก่พื้นเมืองและไก่ชน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกขอขึ้นทะเบียน  จำนวน  40  ราย