วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อประเมินหลักเกณฑ์สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค แนะนำให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์  จำนวน 12 ราย